Kompetansenettverksmøte

Nettverksmøte med samhandling som tema

Publisert 30.03.2022

20.april arrangerer InnoMed sitt månedlige kompetansenettverksmøte med aktører som deltar i våre ulike InnoMed prosjekter. Tema for møtet er samhandling og forankring mellom spesialisthelsetjenesten og kommune.

Agenda:

  • Kort om samhandling i helsesektoren, v/ InnoMed
  • Erfaringsdeling: Hvordan har prosjektene jobbet med forankring? Hva har fungert? Hva har ikke fungert?
    • Helse Fonna, Samhandlingsforløpene, v/ Ester Marie Espeseth
    • Sykehuset i Vestfold, Ung Arena+, v/ Kari Marthinsen
  • Avslutning

 

Nettverksmedlemmene blir invitert.

-
Web - nettverksmedlemmene blir invitert