Kompetansenettverksmøte

Nettverksmøte med et utvalgt tema.

Publisert 01.05.2022

15.juni arrangerer InnoMed sitt månedlige kompetansenettverksmøte med aktører som deltar i våre ulike InnoMed prosjekter. Tema for møtet og mer info kommer.

-
Web - nettverksmedlemmene blir invitert