Kompetansenettverksmøte

Nettverksmøte med et utvalgt tema.

Publisert 28.08.2022

26.oktober arrangerer InnoMed sitt månedlige kompetansenettverksmøte med aktører som deltar i våre ulike InnoMed prosjekter. Tema for møtet og mer info blir sendt til inviterte deltakerne.

-
Web - nettverksmedlemmene blir invitert