Kompetansenettverksmøte

Nettverksmøte med et utvalgt tema.

Publisert 09.02.2023

29. mars arrangerer InnoMed sitt månedlige kompetansenettverksmøte med aktører som deltar i våre ulike InnoMed prosjekter. Tema for møtet og mer info blir sendt til inviterte deltakere.

-
Web - nettverksmedlemmene blir invitert