Kompetansenettverksmøte

Nettverksmøte med et utvalgt tema.

Publisert 23.03.2023

10. mai arrangerer InnoMed sitt månedlige kompetansenettverksmøte med aktører som deltar i våre ulike InnoMed prosjekter. Tema for møtet og mer info blir sendt til inviterte deltakere.

Web - nettverksmedlemmene blir invitert