Kompetansenettverksmøte

Dagens tema: Nye pasientforløp i akutt- og legevaktstjenesten

Publisert 06.07.2023

Velkommen til kompetansenettverksmøte med InnoMed!

 Agenda:

  • Introduksjon v/InnoMed
  • Erfaringsdeling
    • Felles akuttmottak og legevakt i akuttmottak (FAM) v/ Torill Wollan
    • Nye pasientforløp for skrøpelige eldre, Sykehuset i Vestfold v/Marit Nilsen fra InnoMed
  • Spørsmål/diskusjon

Vel møtt!

Vennlig hilsen oss i InnoMed

Påmeldingsskjema
-
Web - nettverksmedlemmene blir invitert