Kompetansenettverksmøte

Dagens tema: Presentasjon av nye prosjekter

Publisert 16.10.2023

Velkommen til kompetansenettverksmøte med InnoMed!

 Agenda: (oppdateres fortløpende)

 • Introduksjon v/InnoMed
   
 • Erfaringsdeling fra nyeste prosjekter som har fått tildelt veiledning fra InnoMed:
  • Nye prosedyrer for samhandling for pasienter med utmattelse og CFS/ME, St. Olavs Hospital
  • Tidlig hjemreise fra barselavdelingen, Kvinneklinikken ved Stavanger Universitetssykehus
  • Overvårkningslab, Bardu kommune
  • ParkinsonNet, Stavanger Universitetssjukehus
  • Felles tjenestemodell for digitale sårtjenester, Sunnaas Sykehus HF
  • Samhandling mellom Sørlandet sykehus og Kristiansand kommune
 • Spørsmål/diskusjon
   

Vel møtt!

Vennlig hilsen oss i InnoMed

Påmeldingsskjema
-
Web - nettverksmedlemmene blir invitert