Nasjonal møteplass for DHO: samling

InnoMed arrangerer den andre samlingen i nasjonal møteplass for digital hjemmeoppfølging og hjemmesykehus. Tema for samlingen blir "Nasjonale initiativ og anskaffelser".

Publisert 03.05.2022

Samlingen er ment for deltakerne i nettverket. De får invitasjon med mer informasjon per epost. 

***

Samlingen er nå gjennomført. Opptak, referat og presentasjoner fra samlingen ligger her.

-
Web - nettverksmedlemmene blir invitert