Nasjonal møteplass for DHO: samling

InnoMed arrangerer ny samling i Nasjonal møteplass for digital hjemmeoppfølging og hjemmesykehus, med tema "Forankring og felles målsetning".

Publisert 18.12.2022

Arrangementet er rettet mot medlemmene i Nasjonal møteplass for digital hjemmeoppfølging og hjemmesykehus.

Kalenderinvitasjon og mer info er sendt til nettverksmedlemmene.

-
Web - nettverksmedlemmene er invitert