Pilotsamling: Nasjonal møteplass for digital hjemmeoppfølging og hjemmesykehus

31. mars arrangerte InnoMed den første nasjonale møteplassen for digital hjemmeoppfølging og hjemmesykehus. Det har vært et uttrykt behov fra kommuner og helseforetak å etablere en møteplass med fokus på deling av konkrete erfaringer fra arbeid med å implementere digital hjemmeoppfølging og hjemmesykehus.

Publisert 05.04.2022

Målgruppen i møteplassen er:

 • Program- og prosjektledere fra helseforetak
 • Kommunale program – og prosjektledere
 • Innovasjonsrådgivere fra helseforetak
 • Samhandlingsansvarlige fra helseforetak
 • Ledere og rådgivere fra regionale helseforetak

 

Den første samlingen ble gjennomført digitalt, med overordnet tema: «Hva er din virksomhets strategi og plan for digital hjemmeoppfølging/hjemmesykehus, og hvilke tiltak er satt i gang?». Målet med samlingen var å få innsikt i tilnærminger på tvers av regioner, lære av hverandre og dele feiltrinn og suksesser. Følgende kommuner og helseforetak var invitert til å dele erfaringer:

 • Sørlandet sykehus og Kristiansand kommune v/ Christine Widding Kaspersen og Kirsti Askedal
 • Oslo Universitetssykehus, «OUS Hjemme» v/ Tone Olsen Moberg
 • Diakonhjemmet sykehus og Oslo kommune v/ Torfinn L. Gaarden og Vegard Tangen
 • Nordlandssykehuset og Bodø kommune v/ Vibeke Tellmann og Merete Johansen
 • St. Olavs hospital v/ Jarl Kåre Reitan
 • Trondheim kommune v/ Elise Klæbo Vonstad
 • Stad kommune v/ Emilie Nyheim
 • Helse Bergen v/ Geir Granerud

 

Opptak fra samlingen finner du her, og presentasjonene brukt i møtet er sammenstilt her

-
Digital samling