Webinar: barn og unges helsetjeneste

26. April arrangerer InnoMed webinar om barn og unges helsetjeneste sammen med Helse Fonna.

Publisert 07.03.2023

Velkommen til webinar om Barn og unges helsetjeneste!

Den 26. april arrangerer InnoMed webinar om Barn og unges helsetjeneste sammen med Helse Fonna.

Barn og unges helsetjeneste startet som et samhandlingsprosjekt i Helse Fonna. Flere helseforetak og kommuner har nå begynt å implementere modellen og ta i bruk samhandlingsforløp som verktøy for å skape mer helhetlige og sammenhengende tjenester til barn og ungeHelse Fonna har i samarbeid med InnoMed utviklet en implementeringsguide som kan brukes som støtte og hjelp i lokale samhandlingsprosjekter som ønsker å ta i bruk metodikk fra Barn og unges helsetjeneste. 

På webinaret lanseres implementeringsguiden med presentasjon av de ulike stegene i guiden. Det blir også innlegg om bakgrunnen for satsingen i Helse Fonna.regionen og erfaringsdeling fra prosjekter i Stavanger-regionen og Møre og Romsdal.

Agenda:

  • Introduksjon v/ InnoMed
  • Hilsen fra Ellen Margrete Karlsen, avdelingsdirektør Avdeling barne og ungdomshelse i Helsedirektoratet
  • Bakgrunn for prosjektet Barn og unges helsetjeneste Helse Fonna v/ Ester Marie Espeset
  • Gjennomgang av Implementeringsguide v/ Helse Fonna og InnoMed
  • Erfaringsdeling: Helse Møre og Romsdal v/ Toril Kvisvik
  • Erfaringsdeling: Helse Stavanger v/ Lars Øhlckers


 

Påmeldingsskjema
-
Web - lenke blir sendt ut til de påmeldte deltakerne