Dame med lege på telefonen

Webinar: Digital hjemmeoppfølging

Den 22. april arrangerer InnoMed webinar med digital hjemmeoppfølging som tema.

Publisert 26.03.2021

 

Agendaen for webinaret er: 

  • Erfaringsdeling fra E-helse Agders utprøvingsprosjekt med digital hjemmeoppfølging. I Agder samarbeider den kommunale helse- og omsorgstjenesten og Sørlandet sykehus HF om tjenester med digital hjemmeoppfølging for kronisk syke pasienter, med særlig vekt på oppfølging av pasienter med KOLS. 
  • Erfaringsdeling fra Ålesund sykehus om digital hjemmeoppfølging av pasienter med søvnapné.
  • InnoMed presenterer læringspunkter om hvordan gå frem i prosjekter med digital hjemmeoppfølging, basert på prosjekter over hele landet.

 

Webinaret avholdes digitalt. Den primære målgruppen for webinaret er ansatte og ledere i kommuner og helseforetak som er i gang med, eller planlegger, tiltak med digital hjemmeoppfølging. Andre interesserte aktører er også hjertelig velkomne!

Meld deg på gjennom påmeldingsskjemaet under. 

Påmeldingsskjema
-
Webinar / Onlinelink

Presentasjonen fra webinaret om digital hjemmeoppfølging