Webinar: Fra tjenesteutvikling til pilotering

20.oktober arrangerer InnoMed et webinar med utgangspunkt i en ny veileder for veien fra tjenesteutvikling til pilotering.

Publisert 28.09.2022

Webinaret skal gi en innføring i overgangen fra tjenesteutvikling til pilotering. I piloteringsfasen prøves tiltaket eller tjenesten ut i en begrenset skala over tid for å sikre at alt fungerer som det skal. Hensikten er å avdekke feil og mangler, identifisere uforutsette problemer og dermed redusere risiko. 

InnoMed utarbeider en veileder for pilotering som skal presenteres i webinaret. I tillegg skal prosjekter som er i piloteringsfase dele sine erfaringer.

-
Digitalt