Webinar: Hvordan søke om prosessveiledning fra InnoMed?

14. august inviterer InnoMed til et webinar om hvordan søke om prosessveiledning fra InnoMed.

Publisert 11.06.2024

Velkommen til webinar med InnoMed!

Påmelding gjøres ved å registrere deg til webinaret gjennom denne linken:

Påmelding webinar

 

InnoMed inviterer alle potensielle søkere av prosessveiledning til et webinar om søknadsprosessen til InnoMed. I dette webinaret vil vi gå gjennom målgrupper for InnoMed og presentere eksempler på typiske InnoMed-støttede prosjekter, hva søknadsprosessen krever, samt hvilke kriterier og prioriteringer vi vurderer søknadene etter. Vi vil i tillegg også presentere eksempler på hvilken nytte tidligere støttede prosjekter har hatt av veiledning fra InnoMed. 

Vi gjør oppmerksom på at webinaret vil bli tatt opp og delt på InnoMeds nettside i etterkant.

Vel møtt!

-
Teams