Webinar: Kunstig intelligens i helse

8.desember arrangerer InnoMed webinar om kunstig intelligens i helse.

Publisert 28.09.2022

Webinaret vil gi eksempler på pågående prosjekter der man har tatt i bruk kunstig intelligens i helse og hvilke problemstillinger man må løse ved innføring av kunstig intelligens. 

Programpunkter og innleggsholdere:

  • "Hvordan jobbes det med klinisk implementering av kunstig intelligens i primær- og spesialisthelsetjenesten?" v/ Anne Torill Nordsletta, Nasjonalt senter for e-helseforskning og Kuntig intelligens i helsetjenestene (KIN)
  • "Kunstig intelligens og risiko for kjønnsbias i norsk helsesektor" v/ Jo Winding Harbitz, PA Consulting og Kaj-Martin Georgsen, Care Norge
  • "Digital hjemmeoppfølging ved hjelp av kunstig intelligens" v/ Johan Ravn, Medsensio
  • "Redusert trykk på akuttmottaket med bruk av AI" v/ Marthe Iversøn Standeren, SAS Institute

 

Påmeldingsskjema
-
Web - lenke blir sendt ut til de påmeldte deltakerne