Webinar: Lansering av samhandlingsveileder

4. oktober arrangerer InnoMed webinar hvor vi lanserer en ny samhandlingsveileder

Publisert 06.07.2023

Velkommen til webinar med InnoMed!

Dagens tema: Erfaringsdeling - Samhandling i helsesektoren

Velfungerende samhandling og oppgavedeling mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten er en forutsetning for at pasienter og brukere skal motta et helhetlig tjenestetilbud. Erfaringene viser at det kan være krevende å få til et slikt samarbeid på tvers av aktører med forskjellig organisering, kultur og arbeidsmetoder. InnoMed har sammenstilt tips, råd og anbefalinger til deg som skal igangsette et samhandlingsprosjekt innen helsesektoren, slik at du kan oppnå positive resultater.Materialet bygger på erfaringer fra prosjekter som allerede har lykkes godt med å skape samhandling på tvers av ulike tjenester og tjenestenivåer. På webinaret presenteres InnoMeds tips og råd for samhandling, og vi vil få innlegg fra prosjektledere som vil dele sin erfaring med samhandling.

 

Agenda:

  • Intro v/InnoMed
  • Erfaringsdeling med samhandling:
    • Mette Senneseth, Svingdørsprosjektet
    • Kari Marthinsen, Ung Arena+
  • Gjennomgang av samhandlingsveileder v/InnoMed

 

Vel møtt!
Vennlig hilsen oss i InnoMed

 

 

Påmeldingsskjema
-
Web - lenke blir sendt ut til de påmeldte deltakerne