Videomote

Webinar om digitale møter (2/4) - samhandlingsrom

Tiden med korona har brakt oss ut i en verden med økt bruk digitale møter. Utnytter vi mulighetene digitale møter gir oss godt nok? Etter et år med prosessveiledning i InnoMed-regi ser vi at det er behov for å øke kompetansen ytterligere. I webinarserien "Digitale møter" ser vi derfor på hvordan vi best mulig kan fasilitere digitale møter.

Publisert 20.05.2021

I dette andre webinaret tar vi for oss ulike samhandlingsrom vi kan bruke i digitale møter:

  • Hvilke løsninger finnes? Hva kan de brukes til?
  • Gjennomføring av møter med Microsoft Teams som eksempel og vil blant annet vise
    • Skjermdeling
    • Grupperom
    • Organisering av store møter

 

I tillegg til Microsoft Teams vil vi gå gjennom NHN Join og Zoom.

Ansvarlig for dette webinaret er innovasjonsrådgiverne Jens Lien og Kirsti Fossland Brørs.

 

Påmeldingsfrist: 11. juni kl. 11.00.

 

De tre andre webinarene har følgende tema og datoer:

Planlegge og gjennomføre digitale møter, 4. juni 11.30-12.00

Grunnleggende bruk av Miro, 18. juni 11.30-12.00

Gruppearbeid i Miro, 25. juni 11.30-12.00

Påmeldingsskjema
-
Web - lenke blir sendt ut til de påmeldte deltakerne