Videomote

Webinar om digitale møter (3/4) - grunnleggende bruk av Miro

Tiden med korona har brakt oss ut i en verden med økt bruk digitale møter. Utnytter vi mulighetene digitale møter gir oss godt nok? Etter et år med prosessveiledning i InnoMed-regi ser vi at det er behov for å øke kompetansen ytterligere. I webinarserien "Digitale møter" ser vi derfor på hvordan vi best mulig kan fasilitere digitale møter.

Publisert 20.05.2021

I dette tredje møtet i serien digitale møter er temaet samhandlingsverktøy. Vi viser fram noen verktøyfavoritter som vi bruker i det daglige.

Hva finnes av digitale samhandlingsverktøy? Vi gir dere en kort introduksjon til noen av verktøyene vi kjenner til; Mural, Miro, FigmaJam, Padlet og Microsoft Whiteboard. Miro er valgt plattform for InnoMeds digitale arbeidsmøter, og dere får derfor litt grundigere gjennomgang av denne. 

 

Vi kommer til å gjøre et lite dypdykk i Miro med følgende tema:

  • Grunnleggende bruk av Miro.
  • Tips og triks om funksjoner.
  • Bruk av maler gjenbruk fra andre og hvordan lage egne maler.
  • Miro som smarbeidsverktøy i både møte og mellom møter.

 

Ansvarlig for dette webinaret er innovasjonsrådgiverne Synnøve Kleive og Trude Arntsen.

 

De tre andre webinarene har følgende tema og datoer:

Planlegge og gjennomføre et digitalt møte, 4. juni 11.30-12.00.

Samhandlingsrom for digitale arbeidsmøter, 11. juni 11.30-12.00.

Gruppearbeid i Miro, 25. juni 11.30-12.00.

Påmeldingsskjema
-
Web - lenke blir sendt ut til de påmeldte deltakerne