Videomote

Webinar om digitale møter (4/4) - hvordan bruke Miro i gruppearbeid

Tiden med korona har brakt oss ut i en verden med økt bruk digitale møter. Utnytter vi mulighetene digitale møter gir oss godt nok? Etter et år med prosessveiledning i InnoMed-regi ser vi at det er behov for å øke kompetansen ytterligere. I webinarserien "Digitale møter" ser vi derfor på hvordan vi best mulig kan fasilitere digitale møter.

Publisert 20.05.2021

I det fjerde og siste møtet i serien digitale møter er gruppearbeid i Miro tema. Vi ser på følgende tema:

 • Hvordan kan Miro kan brukes sammen med videomøteverktøy?
 • Hvordan bruke frames til å lage presentasjoner i Miro?
 • Hvordan tilrettelegge for gøye øvelser i Miro?
 • Hvordan gjennomføre break out rooms og grupperabeid på best mulig måte?
  • Aktivisering av gruppedeltakere i oppgaver.
  • Bruk av timer.
  • Bruk av voting-funksjonalitet.
 • Noen tips for å utnytte enda mer av funksjonaliteten:
  • Eksport av board.
  • Hvordan lage pdf og bilder av en frame?
  • Hvordan lage og bruke presentasjoner og maler?

 

Ansvarlig for dette webinaret er innovasjonsrådgiverne Synnøve Kleive og Trude Arntsen.

 

De tre andre webinarene har følgende tema og datoer:

Planlegge og gjennomføre et digitalt møte, 4. juni 11.30-12.00.

Samhandlingsrom for digitale arbeidsmøter, 11. juni 11.30-12.00.

Grunnleggende bruk av Miro, 18. juni 11.30-12.00.

Påmeldingsskjema
-
Web - lenke blir sendt ut til de påmeldte deltakerne