Webinar om videokonsultasjoner

25.mai arrangerer InnoMed webinar om videokonsultasjoner.

Publisert 09.05.2022

InnoMed har vinteren 2022 kartlagt bruk av video i de fire regionale helseforetakene. Formålet har vært å avdekke beste praksis med bruk av videokonsultasjoner, og samle inn tips og triks fra de som har lykkes. Vi har undersøkt bruk av video i hele landet ved å samle inn og sammenligne statistikk fra helseforetakene. Videre har vi gjennomført intervjuer med helsepersonell i alle fire helseregioner, med spørsmål om hvordan de har gått frem for å lykkes med implementering av videokonsultasjoner. I webinaret skal InnoMed presentere hovedfunn fra undersøkelsen. 

I webinaret skal vi også høre erfaringer fra to ulike kliniske miljøer som har tatt i bruk video for konsultasjoner:

  • Johan Aske Lund, overlege HABU v/ Stavanger Universitetssykehus
  • Margrethe Almås Sørhøy, overlege fysiskalsk medisin og rehabilitering v/ Sykehuset i Levanger

 

Det vil bli muligheter for å stille spørsmål underveis.
 

Påmeldingsskjema
-
Web - lenke blir sendt ut til de påmeldte deltakerne