Webinar: Veiviser til innføring av videokommunikasjon

Webinaret vil gi deg introduksjon til hvordan du går frem ved innføring av tjenester med video mellom spesialist- og primærhelsetjenesten.

Publisert 24.06.2020

InnoMed har utgitt veiviser for innføring av videokommunikasjon som støtte til samhandling mellom pasient, primær- og spesialisthelsetjenesten. Under webinaret vil vi gi en kort introduksjon til veiviseren og representanter fra kommuner og sykehus vil dele sin erfaring med innføring av video i tjenester hvor de samhandler om pasientforløp. 

 

Opptak av webinar om videokommunikasjon på tvers av helsetjenesten

 

-
Nett