Dato

torsdag 15. november 2018

Sted

Scandic Hell Hotell, Værnes

Arrangør

InnoMed

Inno Med Forsidbilde

Arrangement

Innovasjonskonferansen 2018

Oppsummering

Innovasjonskonferansen 2018 ledet av Merete Rørvik hadde temaet "Tjenesteinnovasjon gjennom offentlig og privat samarbeid", og den samlet noe over 150 deltakere. Etter en feiende, flott musikalsk åpning ved Christin Hoff og Åsmund Flaten som satte stemningen, holdt statssekretær Maria Jahrmann Bjerke fra HOD et engasjert åpningsinnlegg rundt konferansetemaet. Deretter fulgte gripende innlegg om utfordringene innen rusomsorgen både fra pårørende, Ane Ramm, og behandler, Sverre Eika. I bolken "Skap kultur" snakket Katinka Greve Leiner om potensialet rundt sosialt entreprenørskap, og hun deltok videre i en god debatt ledet av Ketil Thorvik om konferansens hovedtema sammen med Flemming Hegerstrøm, Toril Nagelhus Hernes og Trude Andresen. Under bolken "Tenk nytt" fortalte Ingunn Olsen om den omfattende innovasjonsaktiviteten ved Sykehuset Østfold. Deretter fortalte Birthe Dinesen fra Aalborg om telerehabilitering av hjertepasienter. Et team fra Stavanger kommune, Topro og EGGS Design presenterte deretter et smart rollator-prosjekt, og Fredrik Gulowsen fortalte om en ny digital plattform som muliggjør samarbeid på tvers på en effektiv måte. Bolken ble avsluttet av Sara Gry Striegler fra Dansk Design som presenterte deres arbeid med "Fremtidslaboratorium". Konferansen ble avsluttet med et svært gripende innlegg av Safia Abdi Haase som ga innsikt i noen av de store utfordringene som innvandrere opplever, og ikke minst om kampen mot vold mot kvinner og kjønnslemlestelse. De mange positive tilbakemeldingene i etterkant tyder på at InnoMed traff godt med Innovasjonskonferansen 2018.