Dato

torsdag 15. november 2018

Sted

Scandic Hell Hotell, Værnes

Arrangør

InnoMed

Inno Med Forsidbilde

Arrangement

Innovasjonskonferansen 2018

Helse- og omsorgsdepartementet ved statssekretær Maria Jahrmann Bjerke åpner Innovasjonskonferansen 2018 med følgende budskap: "Sammen om fremtidens innovative helsetjeneste."

Konferansen vil belyse hovedtemaet ut fra flere relevante og spennende perspektiv som; innsikt i hverdagen til mennesker med rusavhengighet og behovet for et betydelig bedre helse- og omsorgstilbud til disse pasientene, sosialt entreprenørskap, ledere i primær- og spesialisthelsetjeneste, næringsliv, forskning og utdanning og ikke minst får vi møte Safia Abdi Haase; en uredd og dyktig helsearbeider og forkjemper for innvandrerkvinners rettigheter, kampen mot vold og kjønnslemlestelse. Vi får også presentert gode eksempler på innovasjon både i inn- og utland, og vi vil fra Dansk Design Center høre hvordan vi kan få innblikk i fremtidens helse- og omsorgstjeneste. Dette gir også muligheter og verktøy til å påvirke fremtidig utvikling.

Vi håper at Innovasjonskonferansen 2018 blir en nyttig innovasjonsmøteplass for myndigheter, ledere og ansatte i helse- og omsorgstjenesten, brukere, pårørende, pasientorganisasjoner, bedrifter,

FoU-miljø, virkemiddelaktører og andre interesserte. Vårt mål er at du skal få ny kunnskap, bli berørt, inspirert og engasjert og kanskje du også møter noen som du kan ha nytte av å bli kjent med.

Påmelding

Meld deg på innovasjonskonferansen innen 09.11.18

» Gå til påmelding
Merete Rorvik

Vil du vite mer om dette? Kontakt:

Merete Rørvik

SINTEF Teknologi og samfunn

Merete.Rorvik@sintef.no
(+47) 930 08 878

Utfyllende program innovasjonskonferansen

Program

08.00

Registrering

09.30

Musikalsk påfyll

Christin Hoff Åsmund Flaten

09.45

Sammen om fremtidens innovative helsetjeneste

Maria Jahrmann Bjerke, statssekretær, Helse- og omsorgsdepartementet

10.05

Jeg kjøpte heroin til datteren min

Ane Ramm, pårørende og redaktør i Cappelen Damm Undervisning

10.30

De narkomanes lege

Sverre Eika, lege ved 24SJU (Kirkens Bymisjon), omtales ofte som De narkomanes lege

11.15

Pause

11.45

Er det rom for innovatører i det offentlige?

Katinka Greve Leiner, direktør Ferd Sosiale Entreprenører

12.10

Debatten - Tjenesteinnovasjon gjennom offentlig of privat samarbeid

Flemming Hegerstrøm, administrerende direktør i Hospital IT, Clara Gjesdal, viseadministrerende direktør Helse-Bergen, Toril Nagelhus Hernes, prorektor nyskaping, NTNU, Trude Andresen, rådmann i Øvre Eiker kommune

13.20

Musikalsk påfyll

13.30

Lunsj

14.30

Offentlige og private skaper fremtidens helsetjenester sammen

Ingunn Olsen, innovasjonssjef, Sykehuset Østfold

14.50

"Future patient" - Telerehabilitering av hjertepasienter ved bruk av ny egenoppfølgingsteknologi

Birthe Dinesen, professor, Laboratorie for Velfærdsteknologi – telesundhed og telerehabilitering, SMI, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet

15.10

Fremtiden er smartere

Marianne Sigurdsen Schwerdt, prosjektleder, Stavanger kommune Kjersti Balke Hveem, avdelingsleder produktutvikling, TOPRO Industri AS Alexander Vanvik, seniordesigner, EGGS Design

15.40

Pause

16.10

Sammen bygger vi morgendagens velferdssamfunn

Fredrik Gulowsen, daglig leder i Nyby AS

16.30

Fremtidslaboratoriet: Form fremtidens sundhed

Sara Gry Striegler, programdirektør Sundhedsområdet, Dansk Design

16.50

Mitt møte med Norge

Safia Abdi Haase, sykepleier og aktivist, Stiftelsen Amathea

17.50

Dette har dagen gitt meg

Statssekretær Maria Jahrmann Bjerke, Helse- og omsorgsdepartementet

18.00

Tapas og hyggelig samvær