Webinar om smidig arbeidsmetodikk – hvordan kan helseforetak og kommuner jobbe mer smidig?

Den 17. november arrangerer InnoMed webinar med smidig arbeidsmetodikk som tema.

Publisert 12.10.2021

De siste årene ser vi at metodene for smidig arbeidsmetodikk har fått stor utbredelse i offentlig sektor, hvor både Skatteetaten, Statens Pensjonskasse, NAV og Lånekassen har tatt inn smidig metodikk i en eller annen form. Ideen om smidig er høyaktuell i diskusjoner rundt modernisering av offentlige helsetjenester i Norge.

Ali Rana er ekspert i smidig, jobber i PA Consulting, og har bred erfaring med smidig arbeidsmetodikk fra offentlig sektor. Han vil i webinaret gi en innføring i smidig arbeidsmetodikk og trekke frem konkrete eksempler på hvordan aktører innenfor offentlig sektor bruker prinsipper fra den smidige metoden for å imøtekomme innbyggere sine behov. 

Agendaen for webinaret er:

•    Hva er smidig arbeidsmetodikk og hvorfor er det nyttig å jobbe smidig?
•    Hvordan jobber man smidig?
•    Caseeksempler fra offentlig sektor

Påmeldingsskjema
-
Web - lenke blir sendt ut til påmeldte deltakere