Infusjonspumpe

Ambulatoriske infusjonspumper 

Pasienter som har behov for langvarig intravenøs antibiotikabehandling krever flere ukers sykehus innleggelse. Nå samarbeider Sørlandet sykehus med hjemmetjenesten i Kristiansand kommune for å tilby intravenøs hjemmebehandling. Det forventes at løsningen kan redusere risikoen for infeksjoner og andre komplikasjoner.

Intravenøs hjemmebehandling er et tilbud som inkluderer at pasienten får med seg en bærbar pumpe med infusjonsposen hjem.

De får opplæring i hvordan utstyret fungerer. Utstyret har alarmer som gir beskjed til helsepersonell på sykehuset om det skjer noen uforutsette hendelser. Prosjektet har utviklet en modell for oppfølging hvor de samarbeider med hjemmesykepleien som tilser pasienten 5 dager i uken. 2 dager i uken tilsees pasienten av spesialisthelsetjenesten. All oppfølging av legetjeneste foregår på sykehuset. 

Forventede gevinster med tilbudet er mange, blant annet er det mindre risiko for sykehus-relaterte infeksjoner, redusert antall liggedøgn og at pasienten kan gjøre andre aktiviteter mens de er i behandling. Løsningen er i drift. 

Nyttige lenker

Del dine tanker og erfaringer i vårt kommentarfelt

Velkommen til kommentarfeltet. Vi ønsker en god og saklig diskusjon rundt temaet.

Navn som vil være synlig over kommentar