DHO

Avstandsoppfølging på Agder

Kommuner og sykehus i Agder regionen har etablert digital hjemmeoppfølging med tett samarbeid på tvers av forvaltningsnivåer. Pasienter opplever økt trygghet og bedre livskvalitet etter å ha prøvd ut løsningen.

Kommunene i Agder og Sørlandet sykehus har siden 2013 prøvd ut digital hjemmeoppfølging for pasienter med kroniske og/eller psykiske lidelser. Målet er at pasientene skal oppleve sømløse forløp på tvers av forvaltningsnivåer. Det oppnås gjennom tett samarbeid mellom helsepersonell på tvers av kommuner, sykehus og fastleger. Erfaringer fra prosjektet viser at pasientene som mottar digital hjemmeoppfølging opplever økt trygghet og kunnskap om egen helse. Samtidig har det gunstige effekter på helseøkonomien gjennom blant annet reduksjon i reisetid, sykehusinnleggelser, polikliniske konsultasjoner og konsultasjoner hos fastlege. Regionen klargjør nå tjenesten for drift. 

Nyttige lenker