oksygen

Avstandsoppfølging på Sunnmøre

Avstandsoppfølging skal bidra til at pasienter med kroniske sykdommer får bedre forståelse for egen helsetilstand.

Kommunene på Sunnmøre tar i bruk Dignio sitt utstyr og plattform til utprøvingen av digital hjemmeoppfølging. Pasientene gjennomfører målinger på seg selv hjemme, og rapporterer inn resultatene via en app på telefon eller nettbrett. I tillegg må pasientene svare på enkle spørsmål knyttet til helsetilstanden. Prosjektet er et av mange nasjonale prosjekt på digital hjemmeoppfølging som nylig er startet opp. Målet med prosjektet er å kartlegge hva som fungerer bra og hva som ikke fungerer like bra med tilbudet, slik at man kan justere for å optimalisere brukeropplevelsen. Tilbudet vil kunne bidra til at pasienter kan bo lengre i eget hjem, og få mer kunnskap om egen sykdom. Det kan også oppnås ressursbesparelser for kommunene. 

Nyttige lenker