barsel

Barsel-app: bedre oppfølging etter fødsel

St. Olavs hospital startet i 2018 opp tjenesten "Jordmor hjem" for foreldre og barn som reiser hjem tidlig fra sykehuset etter fødsel (6-24 timer). Nå jobber sykehuset med å utvikle en barsel-applikasjon, der målet er å tilrettelegge for rask, effektiv og presis kommunikasjon, spare tid og heve kvalitet på vurderinger.

Applikasjonen utvikles i samarbeid med Direktoratet for e-helse og Melhus kommune, som skal være pilotkommune for prosjektet. Med barsel-appen kan foreldre enkelt komme i kontakt med en jordmor ved behov, og få rask tilbakemelding og svar på spørsmål. Det betyr større trygghet og mindre stress for foreldrene. For sykehuset vil appen bidra til å redusere antall hjemmebesøk og reisetid i tilknytning til dette. Applikasjonen er under utvikling, og foreløpig ikke i drift. 

Nyttige lenker

Del dine tanker og erfaringer i vårt kommentarfelt

Velkommen til kommentarfeltet. Vi ønsker en god og saklig diskusjon rundt temaet.

Navn som vil være synlig over kommentar