hjemme

Digital hjemmeoppfølging av kreftpasienter

Sykehuset Østfold utvikler digital hjemmeoppfølging som en integrert del av pasientforløpet til de med kreft. Tjenesten skal bidra til bedre kommunikasjon mellom helsepersonell og pasient når pasienten er hjemme mellom behandlinger.

Pasienter med kreft skal kommunisere med helsepersonell gjennomen app som heter “Nimble Homewards” hvor det blir mulig å utveksle digitale skjemaer for symptomkartlegging, vurdering og samtaler med tekst og bilder. Pasienten har også tilgang til å registrere og rapportere målingene sine gjennom appen. Personellet får varsel ved forverring av tilstand. Gevinster med bruk av appen inkluderer bedre pasientoppfølging, økt brukerinvolvering og sømløs informasjonsdeling som gjør at det oppleves trygt for både brukene og klinikerne. Samarbeidspartnere i prosjektet er Innovasjon Norge, Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP), Sykehuspartner HF, Helse Sør-Øst RHF og Fredrikstad kommune. Prosjektet startet i 2017, og avsluttes høsten 2021. 

Nyttige lenker

Del dine tanker og erfaringer i vårt kommentarfelt

Velkommen til kommentarfeltet. Vi ønsker en god og saklig diskusjon rundt temaet.

Navn som vil være synlig over kommentar