a

Digital oppfølging av covid-19 smittede

Kristiansund kommune utviklet en egen digital løsning for hjemmeoppfølging av covid-19. Med denne tjenesten vil helsepersonell kunne kontinuerlig følge med på utviklingen av pasientenes helsetilstand, tidlig kunne avdekke forverringer, og dermed også raskt kunne tilrettelegge for nødvendig helsehjelp.

Personer i Kristiansund kommune som får påvist covid-19 vil få tilbud om digital hjemmeoppfølging i samarbeid med smittevernteam. Informasjonsmateriell og sp02 måler vil bli gitt til pasienten, som videre brukes til egenmålinger. Egenmålinger gjøres tre ganger om dagen. Resultatene føres inn på nettstedet c19.no, som pasienten må logge seg inn på. Erfaringsrapporten fra utprøvingen viser til flere gevinster ved tjenesten. Blant annet opplever pasientene å få en trygg og god oppfølging, mens helsepersonell opplever å få økt erfaring med, og kompetanse om, digital hjemmeoppfølging i praksis. Løsningen er i drift. 

Nyttige lenker