Corona

Digital oppfølging hjemmefra ved covid-19

Digital hjemmeoppfølging kan bidra til å redusere smitterisiko for pasienter i risikogrupper, sikre god pasientoppfølging og fange opp tegn til forverring tidlig. Dette bidrar til å effektivisere ressursbruken og sørge for trygghet for de som er i isolasjon.

Flere av prosjektene som deltar i utprøving av digital hjemmeoppfølging i regi av Nasjonalt velferdsteknologiprogram har sammen med sine leverandører utviklet tilbud om digital hjemmeoppfølging av pasienter med covid-19.

Organisering av tilbudet er forskjellig i de ulike kommunene. Felles er oppfølgingstilbud på dagtid, hvor chat, video og telefon er brukt. Pasientene registrerer symptomer ved bruk av digitalt spørreskjema i en app, hvor tegn til forverring vises i en "trafikklysmodell" både for pasient og helsepersonell som følger opp. Ved avvikende målinger tar helsepersonell/smitteoppsporingsteamet kontakt og gi råd til den enkelte. De som har alvorlige symptomer kan etter vurdering få utstyr for måling av oksygen, temperatur eller blodtrykk. 

Denne tjenesten har bidratt til å sikre bedre kontinuitet, gi rask oversikt over situasjon for smittede og nærkontakter, bedre ressursbruk og redusert smitteeksponering. I tillegg har brukerne rapportert at de har fått god oppfølging og følte seg dermed mer trygge. Erfaringene fra kommunene ble samlet i en rapport utgitt av Helsedirektoratet i februar 2021.

Nyttige lenker

Del dine tanker og erfaringer i vårt kommentarfelt

Velkommen til kommentarfeltet. Vi ønsker en god og saklig diskusjon rundt temaet.

Navn som vil være synlig over kommentar