ambulanse

Digital prehospital kommunikasjon

Med hjelp av videoteknologi kan ambulansepersoneller kommunisere med legevakt, luftambulanse, hjerneslagsvakt eller anestesilege samtidig. Det bidrar til bedre og raskere prehospital vurderinger.

Sykehuset Innlandet arbeider med å implementere bruk av hodekamera som videobasert beslutningsstøtte i ambulansetjenesten. Ambulansepersonellet kan med hendene fri, etablere kontakt med beslutningsstøtten. Det kan være legevakten, AMK-lege, spesialist på sykehus og andre relevante aktører.
 
Legen vil kunne gjøre beslutninger på avstand og dermed bistå ambulansepersonell i spesielt utfordrende situasjoner. På denne måten blir det definert riktig tiltak så tidlig som mulig. Det kan også gjøres avklaringer som gjør at pasienten slipper en lang unødvendig reise som i seg selv er belastende. 
 
Sykehuset Innlandet tester også ut hvordan fastmonterte kamera kan benyttes i ambulanser for å overføre flere bilder til beslutningsstøtten, og om man kan overføre live vitale data til lege for et bedre grunnlag for anbefalinger.

Arbeidet skjer i et feles prosjekt sammen med PICTA i Sverige for å se på hvordan video kan benyttes i samhandlingen i helsetjenesten. Løsningene kan også benyttes internt på sykehjem, i hjemmetjenesten, KAD-plasser og andre situasjoner hvor samhandling er nødvendig. 

Nyttige lenker

Del dine tanker og erfaringer i vårt kommentarfelt

Velkommen til kommentarfeltet. Vi ønsker en god og saklig diskusjon rundt temaet.

Navn som vil være synlig over kommentar