Projekt Digital sårtjeneste

Digital sårtjeneste

Formålet med Digitale sårtjenester i Vestre Viken HF og kommuner knyttet til vårt helseforetak er å forbedre behandlingstilbudet for deres pasienter, som har langvarige sår av ulike årsaker. 

Det nye helsetjenestetilbudet har potensiale til å skape sømløse overganger, og sørge for kompetanseoverføring der kommunepersonell kan få ekspertise fra spesialisthelsetjeneste, til rett tid på rett sted. Vellykket samhandling kan følgelig sikre at pasienter får trygg, likeverdig og tilfredsstillende oppfølging, uavhengig av geografisk lokalisasjon. Tjenesten vil på sikt bli et samkjørt tjenestetilbud, med reduksjon av poliklinisk ventetid og økt kapasitetsutnyttelse i poliklinikk.  

Digitalt samarbeid med bruk av video, bidrar til en trygg og kvalitativt god oppfølging av pasientene, der både spesialisthelsetjeneste, fastleger og kommunehelsetjenesten samarbeider om såroppfølgingen. Pasienter slipper unødig transportering og er med i samhandlingen og kan oppfylle krav til samvalg, mer aktivt enn tidligere.

Tjenesteinnovasjonen gjennomføres i flere poliklinikker i Vestre Viken og deres kommuner etter metodikk fra /Veikart for tjenesteinnovasjon (2015) og Veviser for videokommunikasjon (2020). Dette bidrar til standardisert modell for slike samarbeidsmodeller. Vestre Viken har tett samarbeid med Sykehuset Innlandet, Sunnaas og Sørlandet sykehus om innføring og skal i 2022- 2023 delta i videre test av tjenestemodell sammen med disse partene. Her er Sykehuset Innlandet prosjekteier. 

«Teknologipakken» som er valgt inkluderer bruk av Cisco Desktopløsning og nytt hodekamera fra Jodapro tilknyttet Join i helsenett. Dette muliggjør oppkobling og sårstell i en operasjon, for en ansatt i kommunehelsetjenesten.
 

Nyttige lenker

Del dine tanker og erfaringer i vårt kommentarfelt

Velkommen til kommentarfeltet. Vi ønsker en god og saklig diskusjon rundt temaet.

Navn som vil være synlig over kommentar