Projekt Digital sårtjeneste

Digital sårtjeneste Vestre Viken

Formålet med Digitale sårtjenester i Vestre Viken HF og kommuner knyttet til vårt helseforetak er at vi ønsker å forbedre behandlingstilbudet for våre pasienter, som har langvarige sår av ulike årsaker.

Det nye helsetjenestetilbudet har potensiale til å skape sømløse overganger, og sørge for kompetanseoverføring der kommunepersonell kan få ekspertise fra spesialisthelsetjeneste, til rett tid på rett sted. Vellykket samhandling kan følgelig sikre at pasienter får trygg, likeverdig og tilfredsstillende oppfølging, uavhengig av geografisk lokalisasjon. Tjenesten vil på sikt bli et samkjørt tjenestetilbud, med reduksjon av poliklinisk ventetid og økt kapasitetsutnyttelse i poliklinikk.  

Digitalt samarbeid med bruk av video, bidrar til en trygg og kvalitativt god oppfølging av pasientene, der både spesialisthelsetjeneste, fastleger og kommunehlsetjenesten samarbeider om såroppfølgingen. Pasienter slipper unødig transportering og er med i samhandlingen og kan oppfylle krav til samvalg, mer aktivt enn tidligere.

Vestre Viken, 12 kommuner og samarbeidspartnere, innfører digitale sårtjenester etter felles tjenestemodell, basert på «Veviser for videokommunikasjon» (2020). Sårpoliklinikk i Kongsberg og Bærum sykehus er i drift etter gjennomført tjenesteinnovasjon. 

Sårpoliklinikk i Ringerike sykehus starter i samarbeid med prosjektet «Felles tjenestemodell for digitale sårtjenester».

Dette bidrar til standardisert modell for slike samarbeidsmodeller. 

 

Teknologi

Tekniske løsninger er koblet til sikret helsenett, som tilfredsstiller alle krav til å dele pasientinformasjon via direkte videooverføring og alle krav til personvern.

Nyttige lenker

Dokumenter