hjerte

Digitale løsninger i hjerterehabilitering

Med digitalt rehabiliteringstilbud for hjertesyke pasienter kan behandlingen gjennomføres i eget hjem. Det øker tilgjengelighet på tjenesten, og gjør tilbudet likt for alle.

Tidligere rehabiliteringstilbud for pasienter med hjertesykdom bestod av hjerteskole og rehabilitering via trening (individuelt/i grupper), og undervisningsopplegget var hovedsakelig PowerPoint-basert. Helse Møre og Romsdal har hatt et prosjekt for å innføre digitale løsninger i tilbudet i Ålesund. Den nye løsningen innebærer større fleksibilitet for pasient og helsepersonell.

Treningen kan nå være en kombinasjon av digital oppfølging og fysisk oppmøte på sykehuset, i tillegg til egentrening. Hjerterehabiliteringen veileder, informerer og gir pasienten råd, samtidig som pasienten selv tar aktivt del i sin egen rehabilitering. Gjennom undervisning og individuell oppfølging får pasienten kunnskap og innsikt rundt egen sykdom, slik at de blir i bedre stand til å mestre sykdommen og kjenne seg trygg. 

Det leggs opp til en trening per uke med treningsveiledning for riktig treningspuls og intensitet og styrketrening. Videre har pasientene 8 uker med egentrening hjemme på samme måte som øktene på sykehuset. I perioden får pasientene nettbasert oppfølging hver uke. Treningsperioden skal gi pasientene gode vaner slik at de fortsetter med treningen etter rehabiliteringen. 

Les mer om hjerterehabiliteringen ved Ålesund sjukehus på linken under. 

Nyttige lenker