hjerneslag

E-rehabilitering etter hjerneslag

Sykehuset i Vestfold har i samarbeid med andre aktører utviklet et tilbud om veiledet mestringskurs på nett til hjerneslagspasienter. Det øker kvalitet i rehabilitering, gir helseøkonomiske gevinster og effektiviserer tjenester.

Hjerneslag inntreffer ofte brått og uten forvarsel, og mange vil oppleve at hverdagen snus opp ned i ettertid. Pasienter som har hatt hjerneslag kan oppleve mange plager i ettertid, slik som utmattelse/trøtthet, psykiske endringer (bl.a uro, angst, nedstemthet) og kognitive utfordringer (med konsentrasjon, oppmerksomhet og hukommelse). Disse plagene er som regel usynlige. Da er det viktig at man får god oppfølging og veiledning for hvordan man skal leve best mulig med følgevirkningene i hverdagen. Gjennom e-rehabiliteringstilbudet har pasientene tilgang på informasjon og hjelp via Internett, og kan benytte seg av veiledningen når behovet oppstår. Det kan bidra til å redusere antall lege- og sykehusbesøk, sykemeldinger og trygdeytelser. Tjenesten er et tilleggstilbud til ordinær rehabilitering og behandling. En annen gevinst med tilbudet er at alle har tilgang på tjenesten. E-Rehabilitering vil også bidra til å øke kompetanse på behandling av hjerneslag. Løsningen er nå i drift. 

Nyttige lenker