hjerte

eHjerteRehab

Tjenesten skal bidra til å modernisere og digitalisere arbeidsprosesser, og utvikle mer sammenhengende og skreddersydde pasientforløp. Videre vil det bidra til å øke tilgjengeligheten av hjerterehabilitering.

Hjerteavdelingen ved Haukeland universitetssykehus er i ferd med å ferdigstille en digital løsning for hjerterehabilitering, eHjerteRehab. Etter en pilotperiode skal dette programmet bli tilbudt og implementert ved alle sykehus som utfører utblokking av kransarterier hos pasienter som har gjennomgått hjerteinfarkt. eHjerteRehab bygger videre på CONCARDPCI studienI Norge blir 12 000 pasienter årlig behandlet for utblokking av hjertets kransårer. De fleste av disse pasientene (70-80%) deltar ikke i hjerterehabilitering som følge av et stort pasientvolum, lang reisevei og få tilgjengelige hjerterehabiliteringsprogram. Behovet for et digitalt rehabiliteringstilbud er svært aktuelt, og pandemien har bidratt til å synliggjøre viktigheten av å utvikle alternativer til tradisjonell hjerterehabilitering. 

Nyttige lenker

Del dine tanker og erfaringer i vårt kommentarfelt

Velkommen til kommentarfeltet. Vi ønsker en god og saklig diskusjon rundt temaet.

Navn som vil være synlig over kommentar