kols

eKOLS: Digital egenbehandling og mestring

KOLS er en sykdom som har behov for livslang oppfølging og behandling. Siden disse pasientene er ganske utsatt for forverringer, er det viktig å følge med symptomene daglig. Sykehuset i Vestfold tilbyr digitale løsninger for at pasienter med KOLS kan delta aktivt i en digital egenbehandling hjemmefra.

Pasienter med KOLS får utstyr som for eksempel blodtrykksapparat, pulsoksymeter, vekt fra sykehuset hvor de kan sende data om målingene sine via appen CheckwareGo.

Ved hjelp av en digital egenbehandlingsplan, skal pasienten rapportere om symptomene sine slik at helsepersonell kan få innsikt i pasientens helsetilstand og kan gi gode anbefalinger. Hver 14. dag vil pasienten få et spørreskjema som kartlegger hvordan pasientens livskvalitet er påvirket av KOLS-sykdommen. Testene hjelper til å finne ut behandlingseffekt av medikamenter, trening og rehabilitering. "KOLS-mappen" er en digital løsning hvor pasienten får tilgang til diverse informasjon om mestring og sykdom. Formålet med mappen er å gi pasienten støtte og egenmestringsfølelse.

Foventede gevinster med tilbudet inkluderer færre reinnleggelser, bedre livskvalitet, forebygging av forverring av sykdomstilstand og egenmestring.

Prosjektet startet i 2019 og blir ferdig i 2022. 

Nyttige lenker

Del dine tanker og erfaringer i vårt kommentarfelt

Velkommen til kommentarfeltet. Vi ønsker en god og saklig diskusjon rundt temaet.

Navn som vil være synlig over kommentar