kols

GodHelseHjemme

Stavanger kommune har testet ut en tjeneste for digital avstandsoppfølging på KOLS-pasienter. Tilbakemeldingene fra pasientene som har deltatt har vært noe varierende. Mens enkelte rapporterer om flere gevinster, slik som økt trygghet og egenmestring, opplever andre pasienter teknologiske utfordringer og en lite optimal brukeropplevelse.

I prosjektet GodHelseHjemme benyttes en webportal og responstjeneste. På webportalen svarer pasienten på spørsmål om dagsform, og man vil også kunne finne filmer som kan være nyttig å ha med seg i hverdagen, eksempelvis videoer om hoste- og pusteteknikk, trening og kosthold. I tilbudet er det også inkludert fem videosamtaler med sykepleieklinikken. Pasientene bruker eget utstyr i forbindelse med digital selvrapportering. Det kan være problematisk med tanke på egen teknologisk kompetanse, og tekniske utfordringer som kan dukke opp uforutsett underveis. Fordi to-faktor autentisering ikke tilbys i tjenesten, ble man også nødt til å fjerne flere funksjoner som i utgangspunktet var tenkt å være inkludert. 

Nyttige lenker