hjerte

HelsaMi+

Pasienter med kols eller hjertesvikt som har prøvd ut medisinsk avstandsoppfølging opplever økt trygghet, bedre mestring av egen sykdom og god oppfølging fra helsetjenesten.

Utprøvingsprosjektet HelsaMi+ pågikk fra 2015-2018, og ble satt i ordinær drift sommeren 2018.

Digital hjemmeoppfølging er knyttet opp til vaktsentralen ved Trygghetspatruljen, vaktsentralen, trygghetsalarm og døralarmer, og er et døgnkontinuerlig tilbud. Pasienter som blir tatt ut til å bruke tjenesten vil få teknisk opplæring på bruk av nettbrett og utstyr for biometriske målinger. Pasientene vil gjennomføre målingene selv, og målinger og eventuelle spørsmål fra pasienter vil bli håndtert av operatører ved responstjenesten. En del av tjenesten digital hjemmeoppfølging er å utarbeide en medisinsk egenbehandlingsplan (EBP), noe som pasient og lege gjør sammen på sykehuset.

Tilbakemeldingene fra pasientene har vært svært positive. De rapporterer om bedre forståelse for egen sykdom, og at løsningen har bidratt til å forebygge sykdomsforverrelser og dermed også sykehusinnleggelser. Funnene viser også at det har blitt enklere å få kontakt med helsepersonell. 

Nyttige lenker