helserom

Helserom Helgeland

Tjenestemodellen “Helserom Helgeland” har som mål å gi tilgang til likeverdig og tilrettelagt medisinsk oppfølging, behandling og akutthjelp i hjemmet - eller i et lokalt "helserom". Pasient og pårørende kan i helserommet for eksempel få snakke med fastlegen, sykehuslegen og fysioterapeut samtidig via skjerm, og få hjelp fra lokalt helsepersonell med teknisk oppkobling til videokonsultasjon eller lignende for avstandsoppfølging.

"Helserom Helgeland" er et samhandlingsprosjekt mellom Helgelandssykehuset, kommuner i Helgeland, SINTEF og Checkware AS, og ansvarlig for prosjektet er Brønnøy kommune. Tjenestemodellen tilrettelegger for helsehjelp i hjemmet, som vil si digital hjemmeoppfølging. Det omfatter tilbud om e-konsultasjoner, enkelt medisinsk utstyr, og digitale verktøy for avstandsoppfølging- og behandling, og støtte i lokale helserom. Helserom er fysiske rom som etableres i lokalsamfunnene. I slike rom vil man ha tilgang på forskjellig medisinsk utstyr og teknologi, ofte mer avansert enn man har tilgang på gjennom helsehjelp i hjemmet, og også her vil helsepersonell være tilgjengelig dersom man trenger hjelp. Med tjenestene i "Helserom Helgeland" slipper pasientene å reise til sykehuset for behandling, og det kan føre til at flere søker hjelp. Det kan også bidra til økt samhandling mellom primær- og spesialisthelsetjenesten, mindre forsinkelser i behandling og færre reinnleggelser. Prosjekter har oppstart september 2021, og avsluttes i mai 2025. 

Nyttige lenker