iPhone

InvolverMeg (InvolveMe)

InvolverMeg er en digital kommunikasjonsløsning utviklet for at pasienter med kronisk sykdom skal kunne kartlegge og rapportere symptomer og informasjonsbehov til helsepersonell før avtalte konsultasjoner på sykehuset, samt bruke sikker epost mellom avtalte konsultasjoner. Kartleggingen gir pasientene mulighet til å prioritere hva som er viktig for de å få snakke med med helsepersonell om. Hensikten er å synliggjøre symptomer og informasjonsbehov. Dette kan bidra til redusert symptombyrde og stress, økt livskvalitet, samt bidra til at pasientene opplever trygghet og mestring av livet med en kronisk sykdom.

Å leve med kronisk sykdom kan være utfordrende. Pasientene kan erfare store individuelle variasjoner i symptomer, symptomfrekvens og i hvilken grad de plages av symptomene. Helsepersonell kan være ukjent med hvilke symptomer pasientene erfarer og undervurdere symptomintensiteten. Uoppdagede symptomer kan forverres og føre til komplikasjoner, samt unødvendig lidelse og merbruk av ulike helsetjenester. Det kan være utfordrende å finne ut hva som er pasientens problem og hva som er viktig for å følge opp den individuelle pasient best mulig.

Samvalg innebærer at pasient og helsepersonell jobber sammen for å forstå og håndtere pasientens situasjon best mulig. Det er dette InvolverMeg tilrettelegger for. Ved å gi pasientene mulighet til å rapportere symptomer og informasjonsbehov kan det tydeliggjøres hva som er pasientens problem og hva som er viktig i pasientens situasjon. Videre gir det både pasient og helsepersonell en mulighet til å møte forberedt og tydeliggjør viktige tema for samtalen i konsultasjonen. Mulighet til bruk av sikker epost mellom pasient og helsepersonell mellom avtalte konsultasjoner vil også kunne være viktig for å veilede og følge opp symptomer og informasjonsbehov. Bruk av kartlegging og sikker epost vil involvere pasienten i større grad i utforming av eget pasientforløp. 

Løsningen ble benyttet slik: Helsepersonell sendte ut en invitasjon til pasienten via sikker epost om å fylle ut en kartlegging av symptomer og informasjonsbehov i forkant av avtalt konsultasjon. Utfylt kartlegging ble sendt tilbake til helsepersonell som en kort oppsummering av hvordan pasienten har det og hva hen har behov for å snakke med helsepersonell om. Sikker epost kunne benyttes av pasienter før, mellom eller etter konsultasjoner. Den digitale kommunikasjonen (kartlegging og epost) benyttet Oslo universitetssykehus sin pasientportal (MinJournal). Portalen er nå erstattet med den nasjonale pasientportalen helsenorge.no. Kartleggingsdelen av InvolverMeg ble utviklet etter en standard som også kan benyttes sammen med meldingsfunksjonen i helsenorge.no, og det jobbes det for tiden med å kunne tilby løsningen levert gjennom helsenorge.no. 

Nyttige lenker

Del dine tanker og erfaringer i vårt kommentarfelt

Velkommen til kommentarfeltet. Vi ønsker en god og saklig diskusjon rundt temaet.

Navn som vil være synlig over kommentar