blodtrykk

Mestry

Mestry er et av prosjektene innen nasjonal utprøving av velferdsteknologiske løsninger for personer med kroniske sykdommer. Pasientene som har deltatt i Mestry rapporterer om færre sykehusbesøk og institusjonsopphold, mer trygghet for seg selv og pårørende, mestring i hverdagen, god oppfølging av helsepersonell og enklere hverdagsplanlegging.

Mestry ble startet opp i Sarpsborg kommune i 2017, og målgruppen for prosjektet har vært pasienter med KOLS eller annen lungesykdom, hjerte- og karsykdommer eller diabetes. Løsningen er lagt opp til at alle pasientene mottar en iPad og nødvendig medisinsk utstyr som skal brukes til egenmålinger og rapportering av resultatene. Utdelt utstyr kan være blodsukkermåler, blodtrykksmåler, spirometer, vekt, termometer og pulsoksymeter. Pasientene fyller inn resultatene fra målingene i applikasjonen MyDignio, i tillegg til å svare på konkrete spørsmål jevnlig. Rapporteringene gjennomgås og evalueres av ens sykepleier. Terskelverdier og fargekoder for alvorlighetsgrad bestemmes individuelt for hver pasient. I appen kan sykepleieren kommentere på målingene og gi en faglig tilbakemelding. Ved endringer i målinger anbefales det at man går gjennom disse med en sykepleier. 

Nyttige lenker