Baby som ligger på ryggen.

In-Motion

Premature spedbarn kan ha høy risiko for å utvikle cerebral parese. Nå prøver St. Olavs hospital, Helse Midt-Norge og NTNU ut en ny tjeneste som kan bidra til å avdekke risikoen premature spedbarn har for å utvikle sykdommen. Tidlig diagnose av CP (før 6 mnd.) kan bidra til å redusere medisinske komplikasjoner hos barnet. For helvesesenet vil det føre til redusert ressursbruk og frigjort tid.

In-Motion-tjenesten fungerer slik: foreldrene tar to filmer av barnets spontane bevegelser (12-17 uker etter termindato), og sender disse inn til St. Olavs hospital ved å bruke et digitalt samhandlingssystem. En instruksjonsvideo som viser hvordan filmene skal tas gjøres tilgjengelig for foreldrene. Videre blir videoene analysert av ekspertene ved hjelp av GMA-metoden (General Movements Assessment), i tillegg til at et dataprogram for automatisk bevegelsesanalyse utfører en risikovurdering for cerebral parese. Det ekspertene gjør er å vurdere og observere barnets spontane bevegelsesmønster. Når resultatet om eventuell risiko for cerebral parese er klart dokumenterer ekspertene dette i barnets journal. Barnets lege/fysioterapeut får tilgang til resultatet, og i samråd med foreldrene blir en oppfølgingsplan lagd for det enkelte barn på et tidlig stadium.

Med In-Motion-tjenesten vil alle ha tilgang på eksperthjelp og man er ikke avhengig av å dra på sykehuset for å gjennomføre undersøkelser. Foreldrene kan filme når det passer dem og barnet best i trygge omgivelser hjemme.

Tjenesten prøves nå ut på St. Olavs hospital og i Helse Midt-Norge, og er foreløpig ikke tilgjengelig for andre premature i Norge. 

Nyttige lenker

Del dine tanker og erfaringer i vårt kommentarfelt

Velkommen til kommentarfeltet. Vi ønsker en god og saklig diskusjon rundt temaet.

Navn som vil være synlig over kommentar