hjemme

Når konsultasjonen starter hjemme

Alle pasienter som skal til kontroll, rapporterer data om sin sykdomstilstand i datasystemet GTI før konsultasjonen. Dataene blir blant annet brukt til å tilpasse behandlingen individuelt. Pasientene opplever det mindre stressende å rapportere hjemmefra, i tillegg til at rapporteringen blir mer nøyaktig.

Mange pasienter med revmatiske lidelser trenger å foreta fysiske kontroller på sykehuset. Med den nye løsningen rapporterer pasienter data om sin tilstand i GoTreatIt (GTI) når de kommer på sykehuset, cirka 15 minutter før oppsatt konsultasjon. GTI er et digitalt verktøy hvor pasienter kan legge inn informasjon om opplevd sykdomsaktivitet, helsestatus, livskvalitet og bruk av medikamenter. Å flytte denne oppgaven til hjemmet bidrar til å frigjøre ressurser på sykehuset, samt ansvarliggjøre og involvere pasienten. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Revmatologisk avdeling ved St. Olavs hospital, SINTEF og NTNU. 

Nyttige lenker

Del dine tanker og erfaringer i vårt kommentarfelt

Velkommen til kommentarfeltet. Vi ønsker en god og saklig diskusjon rundt temaet.

Navn som vil være synlig over kommentar