Videokonsultasjon. Digital sårtjeneste. To leger på video

Nasjonalt nettverk – Digitale sårtjenester

Formålet med prosjektet er å etablere grunnlag for nasjonalt nettverk for erfaringsutveksling innen digitale sårtjenester.

Vestre Viken HF har sammen med Sykehuset Innlandet, Sunnaas og Sørlandet sykehus et pågående samarbeid om å etablere et samarbeidsforum, der man kan få nyttig erfaringsutveksling nasjonalt om etablering av nye helsetjenestetilbud innen sårbehandling.

Prosjektet har og skal ha:

  1. Gjennomført tre digitale temasamlinger og ukentlige digitale videokafeer, med uformell prat
  2. Igangsatt kartlegging av interessenter og teknologiske løsninger i pågående inititativer.
  3. Gjennomført en praktisk workshop 26. april 2022, på Ideverkstedet, Gjøvik. Denne skal inspirere ansatte i helseforetak, kommuner og private institusjoner til å etablere smartere sårbehandlingssamarbeid etter anbefalt modell.
  4. Anbefalt modell for videreføring og forankring av nettverk.

 

Ønsker dere å delta? 
Kontakt nettverkskoordinator Bodil Bach.
 

Del dine tanker og erfaringer i vårt kommentarfelt

Velkommen til kommentarfeltet. Vi ønsker en god og saklig diskusjon rundt temaet.

Navn som vil være synlig over kommentar