Videokonsultasjon. Digital sårtjeneste. To leger på video

Nasjonalt nettverk – Digitale sårtjenester

Formålet med prosjektet er å etablere grunnlag for nasjonalt nettverk for erfarigsutveksling innen digitale sårtjenester.

Vestre Viken HF har sammen med Sykehuset Innlandet, Sunnaas og Sørlandet sykehus gjennomført prosjektet for å teste behovet for Nasjonalt kompetanse- og implementeringsnettverk innen digitale sårtjenester. 

Prosjektet har gjennomført:

  1. Digitale temasamlinger og videokafeer med forelesninger (se spilleliste under lenker)
  2. Kartlagt interessenter og teknologiske løsninger i pågående initiativer
  3. Gjennomført praktisk workshop (2022)
  4. Søkt om videreføring av nettverksmodell (ikke oppnådd midler enda)

 

Nasjonalt kompetanse- og implementeringsnettverk innen digitale sårtjenester vil være en naturlig videreføring av erfaringer fra Felles tjenestemodell for digitale sårtjenester, som samler informasjon og formidler dette nasjonalt, for å bidra til forenklet oppstart og vedlikehold av denne type samarbeidsmodeller. 

 

Bli med i nettverket:

Kontakt nettverkskoordinator Bodil Helene Bach. 

 

 

Filmer

Nyttige lenker