dho

Nasjonalt velferdsteknologiprogram

Formålet med utprøving av digital hjemmeoppfølging til personer med kroniske lidelser er å komme frem til nasjonale anbefalinger for digital hjemmeoppfølging.

Fire kommuner startet utprøving av digital hjemmeoppfølging som del av Nasjonalt velferdsteknologiprogram i perioden 2015 – 2018. Da det var behov for mer kunnskap om effekter og roller, ble det besluttet en videre utprøving i 2018 – 2021. Seks prosjekter/kommuner med samarbeidende sykehus og fastleger, har deltatt i den nye utprøvingen; Oslo, Stad, Bodø, Larvik, Ullensaker/Gjerdrum og Kristiansand i samarbeid med kommuner på Agder. Utprøvingen foregår både i kommuner med vanlige fastlegepraksiser og fastlegekontor med primærhelseteam. 

Målgruppen for digital hjemmeoppfølging er pasienter med kroniske sykdommer, risiko for forverring av tilstanden, risiko for reinnleggelse i sykehus eller økt behov for helse- og omsorgstjenester. Målet med tiltaket er bedre fysisk og psykisk helse, bedre pasientopplevelse og lavere kostnad for helsetjenesten. Henvisning til digital hjemmeoppfølging kan komme fra pasienten selv, kommunale helse- og omsorgstjenesten, spesialisthelsetjenesten eller fastlege, og fastlege skal vurdere om det er medisinsk forsvarlig.

Utprøvingen følges av forskning, som sammen med sluttrapporter fra prosjektenes erfaring vil bidra til grunnlag for nasjonale anbefalinger for digital hjemmeoppfølging. 

Nyttige lenker

Del dine tanker og erfaringer i vårt kommentarfelt

Velkommen til kommentarfeltet. Vi ønsker en god og saklig diskusjon rundt temaet.

Navn som vil være synlig over kommentar