rus

Norse Feedback

Helse Førde utvikler tjenesten Norse Feedback i samarbeid med helsepersonell. Pasienter opplever det som svært trygt og meningsfylt, og klinikerne melder at både spørreskjema og prosessen er faglig relevante og trygge i praksis.

"Norse Feedback" er et selvevalueringsverktøy som både tilpasser innholdet i helsehjelpen som pasienter mottar, og som bedrer kommunikasjon mellom pasienter og deres behandlere. Tjenesten er rettet mot rus og psykisk helsevern, og også ulike somatiske helseområder. Gjennom verktøyet får pasienter tilgang til digitale spørreskjema i rekkefølge og omfang som styres av algoritmer, og som derfor alltid er relevante for pasientens spesielle situasjon og tilstand. På denne måten vil behandler få innsikt i hvordan pasienten har det, og hva pasienten opplever at fungerer i behandlingen før man gjennomfører et fysisk møte med pasienten. Det gir mulighet til å tilpasse behandlingen underveis i behandlingsforløpet. Den grafiske fremstillingen i verktøyet bidrar til en forenklet oversikt over behandlingen og gjør det enklere å diskutere pasientens tilstand på tvers av primær-og spesialisthelsetjenesten. Verktøyet er i drift, og har så langt mottatt 50-70.000 pasientbesvarelser.

Nyttige lenker