epilepsi

Oppfølging av epilepsipasienter

Ved brukerstyrt oppfølging kan pasienten selv ta ansvar og være en aktiv medspiller i oppfølging og behandling. Samtidig får pasienter økt kunnskap om egen sykdom. Vestre Viken HF er først ute i Norge med brukerstyrt oppfølging av epilepsipasienter.

En prosjektgruppe i Vestre Viken har siden 2019 jobbet med et innovasjonsprosjekt som skal legge til rette for brukerstyrt poliklinisk oppfølging. 

I desember 2019 var den aller første pasienten i gang med digital egenregistrering. Målet er at samtlige pasienter med epilepsi tilknyttet nevrologisk avdeling ved Drammen sykehus skal få dette tilbudet.

Ved hjelp av tjenesten blir oppfølgingstimene for epilepsipasienter behovsstyrte. Pasienter registrerer svar på spørreskjema som rangeres som rødt, gult eller grønt. Dersom besvarelsen er kategorisert som rød blir lege kontaktet. Gule besvarelser vurderes av sykepleier, som tar kontakt med lege hvis behov. Ved grønne besvarelser er det ikke behov for oppfølging der og da, med mindre pasienten selv ønsker det. Epilepsisykepleier på sykehuset har en sentral rolle i prosjektet og jobber med den daglig oppfølgingen av pasienten. 

Nyttige lenker