finnmark

Oppfølging uten timevis reisevei

I Finnmark har mange pasienter svært lang reisevei til nærmeste sykehus og annet helsepersonell. På veien møter man flere fjelloverganger og kan også stoppe opp i kolonnekjørte og stengte veier på vinterstid. Det kan gi fatale konsekvenser. Nå får pasienter med kroniske sykdommer tilbud om digital avstandsoppfølging. Løsningen skal bidra til trygghet for pasientene og tett oppfølging fra helsepersonell.

Prosjektet ble startet opp i Lebesby kommune. Nå er 16 av Finnmarkskommunene med i nettverket.

Pasientene får utdelt nettbrett og nødvendig medisinsk utstyr, og gjennomfører målinger på seg selv hjemme. Resultatene skrives inn i Dignio-løsningen. Helsepersonellet som mottar resultatene, vil gjøre en vurdering og gi tilbakemeldinger til pasienten.

Med denne tjenesten, kan man i større grad tilby likeverdige og forsvarlige tjenester til brukere som bor forskjellige steder. Det er spesielt viktig for eldre personer, som ikke har kapasiteten eller muligheten til å reise ofte når avstandene er så lange. Innføring av tjenesten frigjør også mye ressurser i helsevesenet. 

 

Nyttige lenker