velferd

Regional satsing på velferdsteknologi

Bruk av velferdsteknologiske løsninger bidrar blant annet til at pasientene føler mer trygghet og mestring rundt egen sykdom, og blir også mer selvstendige. Det viser resultater fra utprøving av velferdsteknologi i ulike kommuner i Viken.

Bakgrunnen for satsingen på velferdsteknologi i avstandsoppfølging er det interkommunale prosjektet kalt “Den nye helsetjenesten i Ringeriksregionen”. For tiden prioriteres tre teknologier i kommunene: 1) elektronisk medisindispenser (sørger for at rett dose medisin blir gitt, og vil samtidig varsle når medisinen skal tas), 2) anonymisert digitalt tilsyn (RoomMate – en avansert 3D sensor som monteres øverst på veggen i rommet. Benyttes i forbindelse med automatisk alarmering i kritiske situasjoner), og 3) GPS lokalisering (pasientene har klokke som til enhver tid viser hvor de er og beveger seg). I tillegg til gevinster for pasienter bidrar velferdsteknologiske løsninger til å redusere kostnader. Det vil blant annet ikke være like stort behov for hjemmebesøk av pleiere, og det kan også bli færre sykehusinnleggelser fordi den tette oppfølgingen sørger for at komplikasjoner og forverringer oppdages raskt. 

Nyttige lenker